Trainingen

Opvoeding - Onderwijs - Ondernemen - Samenleven

Burn-out gaat over grenzen! 

Een fundamentele aanpak dat functioneren en samenwerking optimaliseert en burn-out voorkomt.Een win-win voor werknemer en werkgever.

Burn-out is crisis op crisis.

'Uitputting door chronische stress voorafgegaan door langdurige grensoverschrijding'. Het gevolg is 'persoonlijke energiecrisis'. De oorzaak is 'fundamentele identiteitscrisis'.

Vroege signalen worden vaak niet herkent, erkent of verkeerd geduid. Pas na uitval wordt burn-out gezien terwijl preventief veel meer gedaan had kunnen worden.

"Als het kalf verdronken is, dempt men de put", zegt het spreekwoord. Beter laat dan nooit zou ik zeggen. Maar, wordt die put wel echt gedempt? Of, wordt er alleen maar een deksel op de put gelegd? Of, een hek om de put geplaatst?Hoe demp je de put daadwerkelijk?

Dit kan met de training 'Burn-out gaat over grenzen!'. Namelijk over grenzen van identiteit, gedrag en energie.

Deze training richt zich dus niet enkel reactief op de 'persoonlijke energiecrisis' maar vooral proactief op de 'fundamentele identiteitscrisis'.

Toelichting:

Onafhankelijk van rol of functie, heeft iedere werkende een 'persoonlijke identiteit' en een 'professionele identiteit'.

Werknemers en werkgevers komen optimaal tot hun recht zodra beide identiteiten adequaat gedefinieerd en op elkaar en op de werkzaamheden afgestemd zijn.

Falen werknemer en werkgever hierin dan leidt dit onherroepelijk tot disfunctioneren, samenwerkingsproblemen en burn-out.

 

Training 'Burn-out gaat over grenzen!' 

Doelgroep: werkgevers en werknemers

Methode: Interactief

Groepsgrootte: 8-24

Duur: twee dagdelen

Programma:

9.30 ontvangst

10-12 theorie

12-13 lunch: "food for thought"

13-15 praktijk

15.30 afsluiting

Locatie: KaskoH Health Cafe

 

 

 

Liefde Vol Onderwijs

"Eerst relatie, dan prestatie" 

Ouders, school, maatschappij en bedrijfsleven hebben een sterke focus op optimaliseren van de  'prestatie' maar in optimaliseren van de 'relatie' is echter nog een wereld te winnen.

De ontwikkeling van kinderen wordt gekenmerkt door fysieke-motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, spraak-taalontwikkeling, psychosociale ontwikkeling en morele ontwikkeling.

Ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de ontwikkeling van hun kinderen. Enkel en alleen in de context van een liefdevolle band en bejegening komen kinderen, met de nodige veiligheid, verzorging en opvoeding, optimaal tot hun recht.

School is de plek waar kinderen zich verder mogen ontwikkelen middels het opdoen van nieuwe kennis, ervaringen, vaardigheden en sociale contacten. Ook hier is de context van een liefdevolle band en bejegening van essentieel belang; voor het ontwikkelen van een goede relatie met zichzelf, met de ander en met de wereld om hen heen. 

In hun verdere leven is dit van bepalende betekenis voor hun rol in de samenleving, in werkrelaties, in vriendschappen, in hun partnerrelatie en ouder-kindrelatie.

 

Aanbod

 

ONDERWIJS:

-Onderzoek en Advies

Sociaal Pedagogisch Klimaat (SPK): schoolobservatie; onderzoeksgesprekken met schoolbestuur en docenten; terugkoppeling; advies. 

-Training 'Liefde Vol Onderwijs' (school team)

-Coachingstraject school (team/docent)

-Ontwikkeltraject visie, missie, strategie (school, bestuur/team)

-Gastlessen 'Liefde Vol Onderwijs' (leerlingen)

 

OPVOEDING:

-Training 'Liefde Vol Opvoeding' (ouders)

-Coachingstraject (ouderschap, opvoeding, relatie, werk) 

-Advies 

 

ONDERNEMEN:

-Training 'Burnout gaat over grenzen!' (werkgevers, werknemers) 

-Training 'Liefde Vol Samenwerken (mede-eigenaren, teams)

-Training' Liefde Vol Leidinggeven' (management)

-Teamdag-teambuilding

-Geleide Bainstorm sessie-ontwikkeling visie,missie, strategie. 

 

SAMENLEVEN:

-Training 'Liefde Vol Verwachting' (aanstaande echtgenoten, aanstaande ouders) 

-Training 'Liefde Vol Partnerschap' (partnerrelaties, geinteresseerden)

-Training 'Liefde Vol Burgerschap' (beleidmakers,  burgers, betrokkenen)