Consult

 

Bedrijfspsychologie

De bedrijfspsycholoog kan worden ingezet voor advies, behandeling, coaching, training, conflictbemiddeling, teambuilding en andere relevante vraagstukken op het gebied van arbeid en organisatie. 

Bedrijfspsychologische interventies zijn er op het niveau van de individuele medewerker, het team, het management en de organisatie.

Medewerker 

Bij individuele trajecten staan het persoonlijk en professioneel functioneren centraal.

Vaak is sprake van een functioneringsprobleem, arbeidsconflict, burnout of langdurig ziekteverzuim. 

Het streven is naar herstel van fysieke en mentale vitaliteit, duurzame re-integratie, groei en ontwikkeling. Het ontwikkelen van de juiste inzichten, vaardigheden en competenties zijn van wezenlijk belang voor een succesvolle loopbaan. 

Team

Bij teamgerichte interventies staan de onderlinge communicatie en samenwerking centraal. Het streven is naar verbinding, toegevoegde waarde en synergie. 

Management

Voor het management staan de individuele competenties, communicatieve en sociale vaardigheden, conflicthantering. Het streven is naar inspirerend en effectief leiderschap

 

Organisatie

Op het niveau van de organisatie staat het ontwikkelen van een missie, visie, strategie en de implementatie hiervan centraal. Het streven is naar optimale interne en externe afstemming. 

 

De bedrijfspsycholoog wordt meestal door de bedrijfsarts, arbodienst of de werkgever ingezet. De kosten van bedrijfspsychologische interventies worden bij de werkgever in rekening gebracht. 

Eerstelijnspsychologie

Binnen de eerstelijnspsychologie is de therapie gericht op het individu, de relatie en/of het gezin. 

Bij eerstelijnspsychologische consulten staan de ervaren problemen en de hulpvraag centraal. In het algemeen is het gericht op het bevorderen van inzicht, bewustzijn, coping, herstel, vaardigheden, adaptatie, verbinding, groei en ontwikkeling. 

Eerstelijnspsychologische consulten worden bij u in rekening gebracht. Er zijn geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Hierdoor is het mogelijk om hulp op maat te bieden. 

 

Praktijk

Psynergis Psychologie-Consultancy is een praktijk voor eerstelijnspsychologie en bedrijfspsychologie. 

www.psynergis.nl